Oppi­materiaalit

esiopetus, harjaantumisopetus, S2-opetus

Suomen kielen opiskelun aloittaville oppilaille. Soveltuu startti-luokalle, esiopetukseenharjaantumis­opetukseen.

Kirjassa käydään läpi kaikki suomenkieliset kirjaimet, kutankin kirjainta harjoitellaan 4 sivun verran.

ISBN 978-951-98149-1-9

Matti-kirjan jatkoksi sopiva oppikirja  suuraakkosin.

Kirjassa on huomioitu  suuremman kirjoitustilan tarve suuraakkosin kirjoittaville oppilaille.

Kirjan harjoitukset vaativat sanatason lukutaidon.

ISBN 978-952-93-8211-8

Peli, joka harjoituttaa monipuolisesti suomenkielen perustaitoja;  lukemista, tavutusta, tavurajan löytämistä  sekä sanan kirjoittamista

Pikku-Matin peli  I on saatavana sekä pienaakkosin että suuraakkosin. (helppo sanasto)

Kirjan rakenne pääkodissaan sama kuin Matti-kirjassa. Tehtävätyypit poikkeavat hiukan haasteellisempiin.

Tämä kirja on erittäin toimiva 1 luokan kevään kirjana niille oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta ja kertausta ennen kevään harjoituskirjaan siirtymistä.

ISBN 978-951-98149-0-2

Peli, joka harjoituttaa monipuolisesti suomenkielen perustaitoja;  lukemista, tavutusta, tavurajan löytämistä  sekä sanan kirjoittamista

Pikku-Matin peli II on saatavana pienaakkosin.

Matti-kirjan jatkoksi sopiva oppikirja  suuraakkosin.

Kirjassa on huomioitu  suuremman kirjoitustilan tarve suuraakkosin kirjoittaville oppilaille.

Kirjan harjoitukset vaativat sanatason lukutaidon.

ISBN 978-952-93-8211-8

Kirjan rakenne on sama kuin Vesselissä. Sanasto haastavampaa.

Matildassa opiskellaan suomen kielen vieraat kirjaimet.

Matildan tehtävät vaativat oppilaalta hyvän sanatason lukutaidon.

ISBN 951-98149-3-0

Hitaille lukijoille tehty lukukirja, jonka keskeinen tavoite on

  • lukutaidon ja lukuinnostuksen kehittymisen ohjella
  • luetunymmärtäminen.

Kirjan rakenne ja tehtävätyypit  toistuvat jokaisen kirjaimen kohdalla samanlaisena.

ISBN 978-952-92-4192-7

Matkaan -kirja alkaa kielen kuntokartoituksella , jonka perusteella voidaan palata kertaamaan keskeisiä kielenhuolto asioita jos tarpeen

Suomen kielen taidoissaan edistyneille oppilaille.

Soveltuu hyvin 3 luokasta ylöspäin oppilaan taidot huomioon ottaen

ISBN 978-951-98149-4-0

Englannin kielen opiskelun aloittaville.

Perussanasto; värit,numerot,eläimet,koulu,perhe, adjektiivejä, verbejä.

Sisältää paljon pelejä.

Soveltuu hyvin  myös erityisopetukseen, tukiopetukseen.

ISBN 978-951-98149-1-9

Englannin kielen perusrakenteiden ja lauseenmuodostuksen vahvistamiseen.

Peli sisältää 18 pelialustaa ja vapaasti kopioitavan tehtäväkirjan.

Tavoiteltu lausemalli  vaihtoehtoineen sivun ylälaidassa.

Perussanasto mallitettu kullekin tehtäväsivulle.