Oppimateriaalit

mukamatkaan

Matkaan

Suomen kielen taidoissaan edistyneille oppilaille.

Soveltuu hyvin 3 luokasta ylöspäin oppilaan taidot huomioon ottaen

Matkaan

Matkaan
ISBN 978-951-98149-4-0

26,00€(Alv 0%)
Alv 10% 28,60€

matkaan4
matkaan30
matkaan5
matkaan31

Kirjan alussa on kielenkuntokartoitus -osio. (saneluja + oma teksti)

Kuntokartoituksen perusteella saadaan tieto oppilaan suomenkielen taidoista ja tarvittaessa voidaan laatia kuntouttava ohjelma.

matkaan60
matkaan61

Seuraava osio keskittyy kertaamaan  perustaitoja kirjoituksessa (äänteen kesto - kirjainmuodot)

matkaan77
matkaan78

Uutena asiana kirjassa ovat mm. sanaluokat, ng-äänne, lyhenteet.

Mittava osa kirjasta on luetunymmärtämistä pitkästä tekstistä. Teksti käsittelevät mm. maamme suurmiehiä ja juhlapyhien viettotapoja.

Harjoituskirja suomen kielen perustaidot hallitseville ja taidoissaan edistyneille.

Soveltuu:

  • harjaantumisopetukseen (a-a, ya)
  • mukautettuun opetukseen 3-9 lk
  • maahanmuuttajaopetukseen
  • tukiopetukseen

Kirjan alussa on kielen kuntokartoitus-sivut.

Tuloksen perusteella voidaan kullekin oppilaalle laatia oma henkilökohtainen kielenhuolto- suunnitelma. Lisäksi kirjassa opiskellaan mm. ng-äänne, yhdyssanat sekä sanaluokat. Asiat käydään kirjassa läpi ns. spiraaliperiaatteella. Opitut asiat kertaantuvat läpi koko kirjan luetunymmärtämistä vaativissa tehtävissä.

Harjoituskirjat on tarkoitettu oppilaskohtaisesti käytettäviksi työkirjoiksi. Niitä ei saa kopioida.