Oppimateriaalit

mukamatti

Matti

Suomen kielen opiskelun aloittaville oppilaille. Soveltuu startti-luokalle, esiopetukseen, harjaantumisopetukseen.

Kirjassa käydään läpi kaikki suomenkieliset kirjaimet, kutankin kirjainta harjoitellaan 4 sivun verran.

 

Matti

Matti (suuraakkoset)
ISBN 978-951-98149-1-9

24,00€(Alv 0%)
Alv 10% 26,40€

sivutyyppi1 (1)

1. sivu: KIRJAIMEN MUODON HARJOITTELU

sivutyyppi2 (1)

2. sivu: KIRJAIMEN SIJOITTUMINEN VIIVASTOLLE

sivutyyppi3 (1)

3. sivu: KIRJAIMEN TUNNISTAMINEN SANASTA, VAHVIS­TAMINEN

sivutyyppi4

4. sivu: KIRJAIMEN TÄYDENTÄMINEN SANAAN

KUVATUKI SIVUILLA 3-4 AUTTAA SANAVARASTON KARTTUMISTA.

kertaus_aukeama1 (1)
kertaus_aukeama2 (1)

Neljän uuden opitun kirjaimen jälkeen on kertausaukeama, jossa tehtävätyypit vaihtelevat mm.

alku- ja loppuäänteen kirjoittamisesta, saneluun ja ristikkotehtäviin.

Äidinkielen harjoituskirja esi- ja alkuopetukseen.

Soveltuu:

 • esiopetukseen
 • harjaantumisopetukseen (a-a, ya)
 • mukautettuun opetukseen (a-a, 1-3 lk)
 • maahanmuuttajaopetukseen
 • tukiopetukseen
 • sopii hyvin myös eriyttäväksi harjoituskirjaksi yleisopetukseen esim. lukutaitoisille koulutulokkaille
 • 1. lk:n jälkeen lisäharjoitusta vaativalle oppilaalle "kertauskirjaksi"

Erityisopettajan materiaalit ja pitkä kokemus on koottu samojen kansien sisään. Ennen julkaisua materiaali on ollut kokeilukäytössä erityiskouluissa Tampereella ja ympäristökunnissa.

Miksi Matti tehtiin ?

Perusharjoitteet

Käytettävissä olevissa opetusmateriaaleissa ei ole huomioitu erityisoppilaan hitautta oppimisessa ja tarvetta runsaaseen perusharjoitteluun. MATISSA perusharjoitteita on 4 kertaa enemmän kuin muissa saatavilla olevissa oppikirjoissa. Perusharjoitteluun kuuluu myös runsaasti päällekirjoitusharjoitusta, mikä tukee hahmotushäiriöistä kärsivän lapsen työskentelyä.

Ulkoasu

Oppimisvaikeuksista kärsivällä oppilaalla on tyypillisesti myös hahmotushäiriöitä. Siksi oppikirjan tulisi olla selkeä, yksinkertainen ja silti motivoiva. Tehtävien tulee olla rakenteeltaan johdonmukaisia ja sisällöltään loogisia. Tehtävätyyppien määrä kirjassa tulee olla rajoitettu.

Sisältö

Äänteiden opetuksessa on tukena runsas kokonaissanahahmojen määrä. Näin opittava äänne liittyy konkreettisesti johonkin nähtävään kuvaan ja sanaan, näin irtonaisten ja merkityksettömien tavujen opettelulta vältytään.

Miksi kierresidonta?

KIERRESIDONTA mahdollistaa oppilaan itsenäisen oman työnsä tarkastuksen. Tehtäessä tehtäviä sivutyypeiltä 3 ja 4 tulee kirja kääntää siten, että vain työn alla oleva sivu on nähtävillä.

Kirjan alussa ja lopussa on itsearviointilomake, joista jälkimmäisen oppilas täyttää myös yhdessä opettajansa kanssa. Vertailemalla oppimisen alussa ja lopussa suoritettua omaa arviointia, oppilas saa konkreettisen kuvan omasta edistymisestään.

Äidinkielen työkirja koostuu äänteiden perusharjoitteista, joita kutakin on 4 sivullista /äänne.

Sivutyyppi 1

Opittava äänne kirjoitetaan isona kokona päällekirjoituksena. Huom: oppilaan tulee itse merkitä opittavan äänteen oikea aloituskohta.

Sivutyyppi 2

Opittava äänne kirjoitetaan oikeaan kohtaan viivastolle. Se liitetään myös jo opittuihin äänteisiin ja kirjoitetaan tavuja tai lyhyitä sanoja.

Sivutyyppi 3

Opittava äänne tunnistetaan sanoista. Se vahvistetaan päällekirjoituksena. Luetaan sanoja.

Sivutyyppi 4

Sanojen täydennystehtävä. Sanat täydennetään jo opituilla äänteillä. Luetaan sanoja.

HUOM ! KIERRESIDONTA mahdollistaa oppilaan itsenäisen oman työnsä tarkastuksen. Tehtäessä tehtäviä sivutyypeiltä 3 ja 4 tulee kirja kääntää siten, että vain työn alla oleva sivu on nähtävillä.

Kertausaukeamat:

 • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
 • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
 • Kuvan ja sanan yhdistämistä
 • Sanaristikoita
 • Alku- ja lopputavujen yhdistämistä, sanojen kirjoittamista
 • Kirjan alussa ja lopussa oman osaamisen arviointilomake

Harjoituskirjat on tarkoitettu oppilaskohtaisesti käytettäviksi työkirjoiksi. Niitä ei saa kopioida.