Oppimateriaalit

vesseli

Vesseli

Matti-kirjan jatkoksi sopiva oppikirja  suuraakkosin.

Kirjassa on huomioitu  suuremman kirjoitustilan tarve suuraakkosin kirjoittaville oppilaille.

Kirjan harjoitukset vaativat sanatason lukutaidon.

Vesseli

Vesseli
ISBN 978-952-93-8211-8

27,00€ (Alv 0%)
Alv 10% 29,70€

Kirja noudattaa kunkin äänteen kohdalla seuraavaa rakennetta

vesseli1

1. sivu: opittavaa äännettä sisältävien sanojen lukeminen, tavuttaminen ja kirjoittaminen

vesseli2

2. sivu: kuvan tunnistus edellisen sivujen sanojen perusteella.

Kuvien numerointi, kirjoitus ja lopuksi itsenäinen tarkistus.

vesseli3

3. sivu: Lauseen muodostus kirjoitetuista tutuista sanopista.

vesseli126

Lisätehtäväsivuilla on vastakohta- ja synonyymiharjoituksia. Sieltä löytyy myös saneluviivastoja.

vesseli_lisa1
vesseli_lisa3
 • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
 • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
 • Kuvan ja sanan yhdistämistä
 • Sanaristikoita
 • Alku- ja lopputavun etsimistä
 • Sanojen kokoamista annetuista tavuista
 • Sanojen kirjoittamista
 • Luokittelu ja yläkäsiteharjoituksia
 • Sarjakuvasivuille oppilas voi tuottaa itse lauseita tai kirjoittaa annetut lauseet oikeille paikoille puhekupliin

Harjoituskirja suomen kielen perustaidot hallitseville.

Soveltuu:

 • harjaantumisopetukseen (a-a, ya)
 • erityisopetukseen (a-a, 1-3 lk)
 • maahanmuuttajaopetukseen
 • tukiopetukseen

Kuten Mukamatin kaikki kirjat, myös Vesseli-kirja on suunniteltu sisällöltään selkeäksi vastaamaan erityisopetuksen tarpeita. Iloksemme olemme saaneet kuulla, että yhä kasvavassa määrin kirjoja käyttävät erityisoppilaiden lisäksi maahanmuuttajat, suomea vieraana kielenä opiskelevat "paluumuuttajat" sekä myös yleisopetuksessa ala-asteen oppilaat.

Vesseli-kirja vaatii käyttäjältään äidinkielen perustaidot. Se vaikeutuu asteittain alkaen tavu- ja sanatason tehtävistä edeten lauseenmuodostukseen, luokittelu- ja yläkäsitteen muodostustehtäviin. - Suomen kielessä esiintyvät vieraat kirjaimet opetetaan kirjan lopussa. Kirjan lopussa on erillisiä lisätehtäväsivuja sekä saneluruudukoita.

Sisältää erillisiä lisätehtäväsivuja.

Miksi Vesseli tehtiin ?

Perusharjoitteet

Käytettävissä olevissa opetusmateriaaleissa ei ole huomioitu erityisoppilaan hitautta oppimisessa ja tarvetta runsaaseen perusharjoitteluun. Suuraakkosin valmistettua materiaalia on vähän saatavilla. VESSELISSÄ perusharjoitteita on runsaasti enemmän kuin muissa saatavilla olevissa oppikirjoissa. Perusharjoitteluun kuuluu myös runsaasti päällekirjoitusharjoitusta, mikä tukee hahmotushäiriöistä kärsivän lapsen työskentelyä. Vesselissä on varattu tilaa kirjoittamiselle. Perusviivasto on vahvistettu kirjoijoittamista helpottamaan.

Rakenne

Vesseli on rakenteeltaan selkeä, johdonmukainen, riittävän yksinkertainen ja helposti hahmoltettava. Siksi oppilas voi edetä itsenäisesti, omassa tahdissaan.

Sisältö

Vesselin aiheet ovat lapsiläheisiä, motivoivia ja loogisesti esitettyjä. Tehtävätyypit ovat monipuolisesti vaihtelevia. Kirjassa on runsaasti eriyttävää materiaalia. Aiheita käsitellään selkeinä yläkäsitteisiin kuuluvina kokonaisuuksina.

"Vesselin sivutyyppiä 2 tehtäessä tulee sivun 1 olla piilossa."

"Tarkistusvaiheen oppilas voi suorittaa itsenäisesti avaamalla koko aukeaman esiin."

Kirjan alussa on itsearviointilomake, joista oppilas täyttää myös yhdessä opettajansa kanssa.

Vesseli - Äidinkielen työkirja koostuu suomen kielen perusharjoitteista, joita kutakin on 4 sivullista / äänne.

Sivutyyppi 1
Tavurajan etsimisharjoitus. 10 sanaa tavutettuina
lue koko sana
etsi tavurajat sanoista, merkitse tavurajat
kirjoita sanat käyttäen tavuviivaa
tarkista

Sivutyyppi 2
Sanatason kirjoitusharjoitus. Numeroi kuvat edellisen sivun sanojen perusteella. Käännä sanalistasivu pois näkyvistä ja kirjoita kuville nimet. Tarkista työsi kääntämällä sanalistasivu uudestaan näkyviin.

HUOM ! "Sivutyyppiä 2 tehtäessä tulee sivun 1 olla piilossa."
"Tarkistusvaiheen oppilas voi suorittaa itsenäisesti avaamalla koko aukeaman esiin."

Sivutyyppi 3-4
Tuttuihin kuviin tulee valita kolmesta annetusta vaihtoehdosta 1-2 oikeaa sanaa, jotka merkitään rastilla. Saaduista sanoista muodostetaan lause.

Kertausaukeamat:

 • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
 • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
 • Kuvan ja sanan yhdistämistä
 • Sanaristikoita
 • Alku- ja lopputavujen etsimistä
 • Sanojen kokoamista annetuista tavuista
 • Sanojen kirjoittamista
 • Luokittelu ja yläkäsiteharjoituksia
 • Sarjakuvasivuille oppilas voi tuottaa itse lauseita tai kirjoittaa annetut lauseet oikeille paikoille puhekupliin.

Harjoituskirjat on tarkoitettu oppilaskohtaisesti käytettäviksi työkirjoiksi. Niitä ei saa kopioida.